روز جهانی وب مبارک!

روز جهانی وب (World Wide Web Day) روزیه که به وب گردی اختصاص داده شده. یک تکنولوژی که حجم غیر قابل توصیف از اطلاعات و معلومات رو در اختیارمون گذاشته. WWW در مرکز CERN توسط تیم برنرز لی (Tim Berners-Lee) به عنوان روشی برای ارتباط با همکارانش با هایپر لینک ها ایجاد شد. حدود 25 سال […]

روز جهانی وب مبارک! بیشتر بخوانید »